Strany s euroskeptickou agendou – 9,28%

úterý 9. červen 2009 14:42

Volby do Evropského parlamentu jsou minulost, přichází čas hodnocení.
Co ukázaly? Že lidé jsou stále ještě v rozpoložení roku 2006.
Tedy mající pocit, že pokud chtějí zabránit nástupu socialistů k moci,
musí volit ODS, popřípadě, nechtějí-li ODS nadále u moci - musí volit ČSSD. 

Velmi chytře to rozehrály tyto dvě strany národní fronty. Vlastně se neobrací na své příznivce, ale mobilizují odpůrce té druhé strany. Oběma se podařilo vyvolat pocit, že jejich volba je jedinou cestou k nezvolení protistrany. Strach lidí z této protistrany je pak silnější, než touha zvolit si partaj, která je jejich srdci blízká, ale - zdá se - je nezvolitelná. Je nezvolitelná?

Podívejme se na souhrnné výsledky stran, které mají otevřeně, či skrytě anti-Lisabonský program, aniž bychom se zabývali jinými částmi jejich programu:

Suverenita - 4,26 %

SSO - 1,27 %

Dělnická strana -1,08 %

Pravý blok - 1,00 %

Libertas- 0,94 %

Republikáni - 0,32 %

Národní strana - 0,27 %

Česká strana národně socialistická - 0,14 %

V součtu to dělá 9,28 %

Jistě. Jde o velmi velmi nesourodé subjekty. Voliči dělníků, budou značně odlišní od voličů Jany Bobošíkové. Přesto! Motivace volit právě tyto strany do Evropského parlamentu, pravděpodobně nevycházela ze zášti k Cikánům (v případě Dělnické strany), nebo z postoje k televizní krizi (v případě Suverenity Jany Bobošíkové). Myslím, že v těchto konkrétních volbách, byli voliči těchto stran motivováni spíše odporem k Lisabonské smlouvě, současnou podobou Evropské unie a nepěknými vyhlídkami pro naši zemi, plynoucí například z pouhé realizace plánů na redistribuci imigrantů do nových členských zemí, podle známého Frattiniho plánu.

Co z uvedeného pro mne vyplývá? Že strana s anti-Lisabonskou agendou má slušné vyhlídky na úspěch. Ovšem jen tehdy, pokud by taková strana byla jediná. Což je na tom našem malém národoveckém dvorečku požadavek nereálný. Je tu příliš mnoho kohoutů.

S mírnou nadsázkou lze tedy také říci, že plánovaný zákaz některých stran, zvýší úspěch těch zbývajících. Neboť zákaz strany ještě neznamená zmizení jejích voličů, příznivců a sympatizantů, ani jejich postojů. Takový krok může jejich řady spíše rozšířit.

Neříkám, že si přeji žít ve státě, kde se likviduje politická opozice, ale „cesty páně jsou nevyzpytatelné“ a vedou kam chtějí. Často za přispění těch, kdož usilují o opak.
Oto Jurnečka

Oto Jurnečka

Oto Jurnečka

To co píšu, má vždy vztah ke společnosti a politice. To znamená, že mohu psát prakticky o čemkoli.

Formulování myšlenek je pro mne taková psychohygiena. Názory mám politicky nekorektní, ale neuchyluji se k neslušnosti, atd. Co mě na dnešní mediální a politické scéně vadí asi nejvíce je argumentace "ad hominem" a celková "nevěcnost". Obojímu se snažím vyhýbat.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora

Oblíbené blogy