Zlosyn Wilders

pátek 11. červen 2010 12:07

"Britové" vítají Wilderse v Británii...

Volební zisk Geerta Wilderse, je patrně nejzmiňovanějším detailem Nizozemských voleb. Se svojí stranou PVV, získal 24 křesel v parlamentu a bude pravděpodobně přizván do nové vlády. Mnozí nad tím naříkají, jiní se radují. To podle politického přesvědčení. Faktem ovšem zůstává, že ještě před několika měsíci, byl Wilders předpokládaným vítězem voleb a možným předsedou vlády… Z tohoto hlediska jeho úspěch není tedy až tak oslnivý…Já mu gratuluji a přeji mu, aby dokázal prosadit alespoň něco z programu jeho strany. Třeba repatriaci těch nově příchozích obyvatel Holandska, kteří odmítají respektovat právo a opakovaně se dopouští kriminálních deliktů. Nebo aby dokázal vrátit Nizozemcům odvahu hlasitě říci: "Toto je naše země a chcete-li v ní žít, tak po našem. Nedovolíme vám udělat z ní tu zemi, ze které jste právě uprchli!"

Bude to mít ovšem nesmírně těžké. Z jedné strany bude ohrožen na životě těmi v jejichž tradici je prosazovat svůj světo-názor násilím. Osud Theo Van Gogha, budiž mu varováním. Z druhé strany bude obviňován z neonacizmu, xenofobie, atd… Divil bych se, kdyby se nepodařilo Wilderse, tuto drobnou překážku na cestě k Islamizaci Nizozemí, tak či onak odstranit. Tato země, zašla již příliš daleko a jeden proti větru jdoucí politik s tím mnoho nenadělá..

Význam Wildersova úspěchu, tedy vidím jinde, než v jeho vlivu na další osud Nizozemí. Jeho účast ve vládě, patrně přinese větší akcent na problémy způsobené neřízenou imigrací. Problémy o kterých nyní informují jen vyhraněné weby, se dostanou do mainstreamových médií. Veřejnost i politici z jiných zemí, se budou moci dozvědět o reáliích multi-kulti soužití. To celé by mohlo být vzpruhou podobně zaměřeným stranám, aby zkultivovaly své působení a dostaly se do parlamentů svých zemí, dříve než na tom ony země, budou jako Holandsko. Případně by mohlo inspirovat vznik nových stran, které budou důsledně a inteligentně hájit integritu státu a k problémům imigrace se budou vyjadřovat nehystericky a nerasisticky, ale moderně a pragmaticky. V tom by mohl být Geert Wilders inspirací.Jsem jen zvědav, jak budou v nastávajícím čase o jeho působení referovat média. O jejich schopnosti změnit rétoriku ze dne na den, jsem přesvědčen. Vždyť už jen informování o Wildersovi z posledních dnů, nabízí zajímavé srovnání: Před pár týdny, to byl xenofob a extremista, kterému ani senátor ruku nepodá… V průběhu voleb se změnil na radikála … a nyní je to kontroverzní politik…

V jedné diskuzi si kdosi dal tu práci a našel staré úryvky z francouzského tisku. Po Napoleonově úniku z ostrova Elba, noviny psaly: "Bestie uprchla". Za pár dní ubraly na prosté: "Napoleon míří k severu" a skončily devotním "Jeho císařské Veličenstvo stojí před branami Paříže". :)

Novináři jsou prostě přizpůsobiví, ten kterého proklínají dnes, může být zítra jejich miláčkem…
Oto Jurnečka

Oto Jurnečka

Oto Jurnečka

To co píšu, má vždy vztah ke společnosti a politice. To znamená, že mohu psát prakticky o čemkoli.

Formulování myšlenek je pro mne taková psychohygiena. Názory mám politicky nekorektní, ale neuchyluji se k neslušnosti, atd. Co mě na dnešní mediální a politické scéně vadí asi nejvíce je argumentace "ad hominem" a celková "nevěcnost". Obojímu se snažím vyhýbat.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora

Oblíbené blogy