V Izraeli se teď bojuje i za nás

neděle 6. červen 2010 19:22

Téma Židů, je citlivé a kontroverzní. Každý kdo se jakkoli zajímá o politiku a historii, se mu ovšem nevyhne. Dříve nebo později na něj narazí. Role židovského národa ve světě, vliv na dějiny, atd. Názor na tuto věc často končí u jedné ze dvou krajností… Židé jako světlo národů, nebo Židé manipulující celými národy pro své zištné cíle… Je těžké nezapadnout do těchto kategorií a nepřijmout jednu z těchto dvou pozic.Já se netajím svým odporem vůči politice multikulturalizmu, která ovládla náš prostor. Ten pohled, který vnímá Židy negativně, je viní z vynalezení, propagace a implementace tohoto konceptu do západní společnosti. Dostupné jsou stohy materiálů, které se snaží dokázat, že většina osobností propagujících multikulturalizmus a podobné ideologie, byli Židé. Tyto osobnosti jsou v nich jmenovitě uvedeny a tak se takový materiál zdá poměrně přesvědčivý..

Jednou jsem se jednoho člověka židovského původu, na toto otevřeně zeptal. Bylo to na fóru eurabia.cz, který je poměrně dost pro-židovský, ale současně silně anti-multikulturalistický. Poprosil jsem ho, aby mě hned neoznačil za antisemitu a nácka, ale že se to při bližším zkoumání jeví tak, že Židé byli opravdu vysoce exponovaní v hnutích jako je komunizmus, multikulturalizmus, radikální feminizmus, atd… Chtěl jsem to osvětlit z jeho pozic. On odpověděl, že není pravda, že Židé jsou za vším. Jsou prý ale u všeho a to je rozdíl! Protože patří ke vzdělanějším vrstvám společnosti, tak se logicky vyskytují v každém hnutí, které se objeví. Jejich historická zkušenost je pak prý dokonce důvodem, proč často tíhnou k různým utopiím. Proto jejich angažovanost v komunistickém hnutí, nebo později v propagaci další utopie – multikulturalizmu. Stejně je prý ale lze najít i u každého dalšího směru, či myšlenkového konceptu. Mezi socialisty, jako mezi kapitalisty. Mezi konzervativci, jako mezi liberály.. Prostě u všeho. Tolik jeho odpověď.

A já ji přijal. Cítil jsem potřebu zaujmout k tomuto nějaké stanovisko, a nechtělo se mi přistoupit na žádnou z konspiračních tezí, které mi připadaly příliš účelově vykonstruované.. Taková je moje pozice. Vztah řekněme lehce ambivalentní, někdy se přelévající spíše k sympatiím, jindy spíše k antipatiím.

Přesto bych řekl, že téma "Židů", je tématem velice polarizujícím. Kdo si jejich existenci uvědomuje, zaujímá k nim obvykle některé z vyhrocených stanovisek. To se nyní projevilo v plné síle v kauze: "Blokáda Gazy".

Lidé, kteří věří, že multikulturalizmus je židovským vynálezem a danajským darem Evropě a západu, tak ty musí současná situace okolo Izraele vyloženě těšit. Musí se jim jevit, jako potvrzení existence karmických zákonů, neboť z tohoto hlediska Židé sklízí přesně to, co zaseli. Musí to vidět nějak takto:

♦ Židé prosazují multikulturalizmus. Navenek ve jménu dobra, lásky a humanity.

♦ Pod tímto vlivem se Evropa otevírá a přijímá imigranty z celého světa, zejména ale z bývalých kolonií.

♦ Složení Evropy se rychle mění. Muslimské komunity rostou…

♦ Izrael se (opět) dostává do konfliktu s Palestinci. Očekává (alespoň tichou) podporu ze západu.

♦ Jenže v USA vládne Hussein Obama (under-cover muslim) a v Evropě zbabělci. Tisíce obyvatel demonstrují proti Izraeli, náměstí Paříže, či Londýna se zaplňují pro-Palestinskými aktivisty. Média většinou taktně mlčí o faktu, že protestující jsou prakticky výhradně Arabové a muslimové. Z Evropanů jsou tam jen některé formy lidsko-právních aktivistů, kteří jsou vždy připraveni, zhostit se svých rolí užitečných idiotů. Evropské vlády by možná měly pro situaci Izraele pochopení, ale neodvažují se rozhněvat si tuto, stále početnější, pátou kolonu. Švédští dokaři vyhlašují embargo na Izraelské lodě. Nositelé Nobelových cen míru se činí, aby si své ceny zasloužili...Řeknu to natvrdo. Pokud bych obviňoval Židy z instalace multikulturalizmu v Evropě a z následné změny složení obyvatel Evropy jako důsledku, tak bych musel říci: "Dobře vám tak!". Mohli jste si spočítat, že změna složení obyvatel, nutně povede také ke změně zahraniční politiky.

Jenže je to složitější. Židé asi opravdu jsou více u všeho, než za vším. A ti co žijí v Izraeli, nenesou vinu za pár židovských intelektuálů, kteří možná kdesi po kavárnách, spolu s nežidovskými intelektuály, vymýšleli ten, tentokrát už dozajista, lepší svět…

Dnešní bitva v Izraeli, je zítřejší bitvou v Evropě. Pro arabského aktivistu, je mír jen slovo, na kterém utáhne západního kavárenského intoše, jak na vařené nudli. Nenechme se zmást mírovou holubicí na triku a radši se těmto "mírovým aktivistům" dívejme na ruce. Jestli v nich, za zády, neschovávají kalašnikovy.

Nechci absolvovat exkurz do minulosti Blízkého východu až k Filištínským, abych se dopátral, kdo má na onu půdu větší nárok. Jsem zastáncem zachování statusu quo poválečného uspořádání. Nemusím patřit do nekritického fanklubu Židů, ale Izraelci jsou pro mě lidmi, kteří proměnili poušť v úrodnou zemi, kde se dá žít. Arabové jsou pro mě naopak těmi, kteří každou úrodnou půdu změní v poušť. Kam jejich noha vstoupila, tam byl konec civilizace na staletí. Proto si myslím, že se v Izraeli dnes bojuje i za nás.
Oto Jurnečka

Oto Jurnečka

Oto Jurnečka

To co píšu, má vždy vztah ke společnosti a politice. To znamená, že mohu psát prakticky o čemkoli.

Formulování myšlenek je pro mne taková psychohygiena. Názory mám politicky nekorektní, ale neuchyluji se k neslušnosti, atd. Co mě na dnešní mediální a politické scéně vadí asi nejvíce je argumentace "ad hominem" a celková "nevěcnost". Obojímu se snažím vyhýbat.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora

Oblíbené blogy