Papež zlobí – přichází ofenziva

čtvrtek 25. březen 2010 17:30

Neuplyne den, abychom se nedozvěděli z médií o nějakém novém pedofilně-homosexuálním skandálu Katolické církve. Člověk z toho musí nabýt dojem, že tato organizace je zločineckým spolkem, zabývajícím se nejspíš jen výrobou dětského porna a jeho distribucí. Už i Němci v Bavorsku prý vystupují z církve, píší noviny! Ne, nebudu tyto jevy popírat, ani bagatelizovat. Děly se a dějí. Ale dějí se v církvemi provozovaných školách více, nebo méně než v jiných? A proč se vše provalilo zrovna teď?Všiml jsem si zajímavé věci. V minulosti vstupovali do kněžského stavu často nejmladší synové. Částečně z ekonomických důvodů (grunt dědili starší), ale i z důvodů ryze tradičních. Zajímavé při tom je, že současné poznatky hovoří o tom, že každý další syn, má statisticky vyšší pravděpodobnost, že se narodí jako homosexuál. Zdá se mi tedy možné, že ona zmíněná tradice, byla tehdy racionálním řešením, pro mnoho tehdejších homosexuálů, nebo lidi s odlišnou sexualitou obecně. Neměli šanci se realizovat vlastní rodinou a jako homosexuálové, vzhledem k tehdejšímu přístupu, už vůbec ne. Vstup do celibátu byl pro takového člověka slušným východiskem. Jistě bylo i mnoho jiných důvodů, proč mladí muži vstupovali do kněžského stavu. Ale myslím si, že tento byl jedním z nich.

Nevadí mi to. Ti lidé našli svoji cestu jak žít v souladu se svojí vírou a jak být společnosti užiteční. Vzdali se svojí sexuality a ať nikdo netvrdí že to nejde. Né všichni to však dokázali. Mnozí jistě podlehli svodům, kterým byli vystaveni, obzvlášť působili-li ve školním prostředí – tradičním to působišti všech církví. A tady se dostáváme k jádru problému. Aby člověk zneužil dítě musí splnit minimálně tři podmínky: Za prvé, musí tak být orientován. Za druhé, musí mít sníženou schopnost sebeovládání. Za třetí, musí být s dětmi v kontaktu. Problém je v tom, že mnoho takto orientovaných lidí, které to k dětem táhne (nejen z důvodu sexuálních), netuší a nevěří, že jejich schopnost sebekontroly je slabá. Netuší co s nimi udělá ona příležitost která dělá zloděje. Neví že podlehnou. A tak se vesele uchází o místa, kde se s dětmi pracuje, které většinou dostanou, protože paradoxně i díky své úchylce, bývají dobrými pedagogy a dětem rozumí…

Těchto lidí je ve společnosti konstantní množství. Byli tu, jsou tu a budou tu. A k dětem se vždy dostanou. Jednou prostřednictvím své církve, jindy jako světští učitelé státních škol. Jako trenéři.., sbormistři.., vedoucí na táborech...

Kardinál Dominik Duka dokonce tvrdí, že podle statistik, mají pedofilní a podobné kauzy mezi katolickým duchovenstvem výrazně nižší výskyt než v jiných vzdělávacích institucích nebo v samotných rodinách. Navíc ze vznesených obvinění se prý prokáže pouze kolem 10 procent. Ano, dovedu si představit, že takové obvinění může přinést i slušné finanční prostředky vzhledem k tomu, že církev je vnímána jako bohatá a rozmařilá, čemuž odpovídají rozsudky o odškodnění. Také bych věřil že u pedofilního kněze je ta sebereflektivní složka osobnosti, přece jen aktivnější, než u pedofila který se věcmi jako morálka, vina atd., zase tolik nezabývá. Opravdu nevím. Ale vím, že vždy když nějaká aféra nabývá kampaňovitosti, začne mi v hlavě blikat červený vykřičník. A ten teď bliká tak rychle, že už prakticky svítí nepřetržitě.

Nemohu si pomoci, ale tyto jevy tady byly i během pontifikátu předchozího papeže. Ale teprve nyní se medializují i ty, které byly odhaleny již dávno. Jak si to nedat do souvislosti s mediální neoblíbeností současného papeže, který se pokouší zastavit přeměnu katolické církve v jednu z mnoha humanitárních organizací? Ano, je to konzervativní papež, který odmítá mnohé z dogmat dnešního liberalizmu. To mu mnozí nemohou odpustit. Vzpomeňme třeba navrhovaný zákon v Británii, podle kterého by Katolická církev byla kriminalizována za to, že odmítá světit homosexuály na kněze. Nebo jiný, který nakázal Katolickým útulkům vydávat děti k adopci homosexuálním párům. Mnoho těchto útulků raději ukončilo svoji činnost.

Jakkoli jsou pedofilní aféry reálné - je to útok na Katolickou církev! Jde o to, vytlačit ji ze školství. Finančně zruinovat prostřednictvím astronomických odškodnění a donutit ukončit provozování škol a podobných zařízení. Pak už budou děti a mládež plně v rukou ateistů a liberálů. Nic nebude stát v cestě současným výchovným trendům. Ve všech školách bez výjimky se bude vychovávat k "toleranci" a "alternativním způsobům soužití", pojmy jako rodina, víra, vlast, budou zařazeny do kolonky nežádoucí. Výroba spotřebitelů může začít a nikdo už to nebude kazit.

A pedofilové? Ty u toho budou zase, nezmizí.

Školy provozované církvemi jsou dobrou alternativou ke státním školám. Troufám si dokonce tvrdit, že se na nich vyskytuje mnohem méně různých patologických jevů, jak je známe ze státních škol. Dát dítě do církevní školy je stále dobrou volbou a když se podíváme, jaké rodiny své děti do nich umisťují, vidíme že vzdělaní lidé si to dobře uvědomují. Přesto a právě proto, musí církev razantně a nekompromisně tento nešvar, hřích i kriminální delikt postihovat. Musí najít odvahu, musí tlačit na své kněze a nutit je se svým případným démonům postavit. A ty kteří to nedokáží nemilosrdně pranýřovat a trestat. Ale musí také najít odvahu pojmenovat věci pravými jmény a pokud jde o diskreditační kampaň, tak se nebát to tak nazvat. Jsou-li zde takové snahy, nebát se na ně ukázat a odkrýt jejich motivy. Holt je pryč relativně dlouhá doba, kdy Katolická církev a západoevropské vlády spolupracovaly, protože měli stejný cíl. Dnes mají cíle rozdílné a je klidně možné, že se Křesťané časem zase ocitnou v podzemí. Z výsluní se nikomu nechce. A nikomu se nechce jít do přímého střetu s médii, vládami, nebo převládajícím diskurzem. Ale někdy není zbytí.

Což mi připomnělo jeden projev Gustava Husáka. Berte to prosím tak trochu jako vtip na závěr. Vtip proto, kdo je autorem a v jaké souvislosti to bylo řečeno, ale vážně myšleno, co do obsahu: "Nech odpadne, čo je kolísavé, nech odpadne, čo je oportunistické, ale nech zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce zápasiť."     :)
Oto Jurnečka

Oto Jurnečka

Oto Jurnečka

To co píšu, má vždy vztah ke společnosti a politice. To znamená, že mohu psát prakticky o čemkoli.

Formulování myšlenek je pro mne taková psychohygiena. Názory mám politicky nekorektní, ale neuchyluji se k neslušnosti, atd. Co mě na dnešní mediální a politické scéně vadí asi nejvíce je argumentace "ad hominem" a celková "nevěcnost". Obojímu se snažím vyhýbat.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora

Oblíbené blogy