Píše se rok 2122

pondělí 14. září 2009 16:17

V hlavním a jediném periodiku Mladý Džihád DNES, vychází následující článek:Křesťanští revizionisté opět rozsévají svoje lži.

V pamfletu podzemní zakázané organizace "Země česká", jsou opět rozšiřovány již stokrát vyvrácené lži a konspirační teorie hanebně tvrdící, že šejk Karel IV nebyl muslim, ale křesťan. Toto absurdní tvrzení, ovšem není jediné. Nenávistně laděný článek dále tvrdí, že samotná moderní civilizace vznikla jako produkt západní, křesťanské společnosti, kterou prý po staletí tvořili výhradně takzvaní "běloši", rasa lidí vyznačující se nejen bledou barvou kůže, ale údajně i jistými typickými vlastnostmi, jako je kreativita, inteligence, pracovitost, pořádkumilovnost a schopnost sebeovládání. Tyto vlastnosti pak prý nejsou v takové míře vlastní Čechům arabského původu, kteří tvoří většinu našeho národa. Ačkoli všichni významní antropologové potvrzují, že arabští Češi zde pobývali od nepaměti a tvořili nejvýznamnější a nejtvořivější skupinu obyvatel, fašizoidní revizionisté vytrvale opakují, že arabští Češi osídlili zdejší území v jediné velké migrační vlně zhruba před 100 lety, těsně před první svatou válkou v Evropě.

Zeptejme se ale odborníka na slovo vzatého, co na to říká vrchní pražský muftí, rektor Univerzity Karlovy a děkan fakulty islámských studií, pan prof. RNDr. Pav-el Havlí, DrSc.: "Historie, archeologie i antropologie dávno prokázaly, že arabské kmeny pronikaly do Evropy již před dvěma tisíci lety. Později do stále zaostalé Evropy přicházely již vyspělé arabské kultury, které do ní přinášely pokrok a civilizaci. Boj s blonďatými a zrzavými barbary nebyl jednoduchý a skončil vlastně, jak víme, teprve v první svaté válce v roce 2020, kdy byli definitivně poraženi a téměř vyhlazeni. Zbývající nepočetné skupinky těchto ubožáků se s tím však stále nehodlá smířit a tak škodí kde se dá a vymýšlí si podobné pohádky o své bývalé velikosti…"

Ano. Jde o pohádky. Těmito nestoudnými tvrzeními si tato minorita posiluje neopodstatněné přesvědčení o své superioritě. Beethoven, Mozart, Goethe, Einstein, Newton – ti všichni prý byli "běloši" (sic)! Směšné! Tyto vybledlé kreatury se dokonce ještě dnes živí vepřovým masem, což jak ví každé malé dítě, způsobuje genetické změny, dlouhodobě vedoucí ke sníženému intelektu.

Protože již nelze nečinně přihlížet a tolerovat popírání pravdy, usnesla se naše osvícená vláda, že již samo šíření těchto hanebných teorií, je odůvodněním a ospravedlněním ještě tvrdšího postoje proti této podvratné etnické skupině, stejně jako proti dosud přežívajícím křesťanským sektám, které se vyskytují zejména v okolí města Chomejno, dříve známého jako Brno.

Jeho výsost, prezident republiky a první tajemník naší sociálně-zelené strany islámské obnovy, soudruh Džamil El-Novotny, proto dnes podepsal dekret číslo 55258, který ukládá povinnost podrobit se převýchově v našich táborech svobody všem těm u nichž marker gen #SLC24A5 odhalí více než 60ti procentní příbuznost s etnickou skupinou bělochů. Převýchově se rovněž podrobí všichni ti, kdož se do 1. května roku 1543 hidžry, nepřihlásí ve spádové mešitě svého okresu a veřejně nedeklarují svoji pevnou víru v jediného boha, jeho proroka a loajalitu vůči prezidentu a radě dohlížitelů. Každý, kdo by věděl o pobytu nevěřících a nenahlásil je, nebo je dokonce ukrýval, bude bičován a setnut na náměstí, pro výstrahu a posílení víry a odhodlání ostatních občanů.
Oto Jurnečka

Oto Jurnečka

Oto Jurnečka

To co píšu, má vždy vztah ke společnosti a politice. To znamená, že mohu psát prakticky o čemkoli.

Formulování myšlenek je pro mne taková psychohygiena. Názory mám politicky nekorektní, ale neuchyluji se k neslušnosti, atd. Co mě na dnešní mediální a politické scéně vadí asi nejvíce je argumentace "ad hominem" a celková "nevěcnost". Obojímu se snažím vyhýbat.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Tipy autora

Oblíbené blogy